Vilkår for utførelse av håndtverkstjenester

Denne malen kan du bruke ved salg av håndtverkertjenester til forbruker.