Konkurranseloven

Konkurrenter har ikke lov å samarbeide om pris

Konkurranseloven er komplisert og brudd på den kan gi høye bøter. Se vår nye veileder med eksempler og forstå når samarbeid mellom bedrifter er lov og ikke lov. 

Konkurranseloven forbyr samarbeid som kan påvirke konkurrerende bedrifters markedsatferd.

Publisert 24.06.15

Forretningsdrift og jus

NHO får ofte spørsmål om anvendelsen av konkurranseloven, herunder spørsmål om prosjektsamarbeid, bransjeorganisasjoners rolle og innhenting av statistikk og utarbeidelse av standarder.

Brudd på konkurranseloven gir store konsekvenser
For ikke-jurister er det vanskelig å forstå hva som er lov og ikke lov i henhold til Konkurranseloven. Konsekvenser av brudd på loven er store og kan være bøter på opptil 10 prosent av årsomsetningen.

Siden dette er viktige områder for våre medlemsbedrifter har vi nå laget en ny veileder. Her finner du en rekke eksempler som skal gjøre det enkelt å forstå hvordan konkurranseloven fungerer i praksis.

Veileder om konkurranseloven og prosjektsamarbeid (pdf) 

Veilederen er utarbeidet med bistand av advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077