Innleie av arbeidskraft

Likebehandlingsprinsippet

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om innleie

Hva betyr de nye reglene om innleie? Når trer de nye reglene i kraft? Hva innebærer likebehandlingsprinsippet? Vi har samlet noen spørsmål og svar.

10. januar 2016

Bemanningsforetak

Artikler

  1. Innleie fra bemanningsforetak
    18. januar 2013

    I en ny forskrift har Arbeidsdepartementet fastsatt at de fleste av reglene om innleie fra bemanningsforetak også gjelder ved innleie til virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. Forskriften innfører også straffebestemmelser for brudd på taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12b.

  2. Dom om innleiers opplysningsplikt
    15. juni 2015

    Arbeidsretten har i en dom tatt stilling til omfanget av innleiers plikt til å gi bemanningsforetak opplysninger om egne lønns- og arbeidsvilkår.

Nedlasting

Nye regler for innleie

Her kan du laste ned og lese nye regler for innleie av arbeidstakere

Utenlandsk arbeidskraft

Nedlasting

Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft

NHO og Abelia har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemi... Les mer

Checklist for hiring foreign workers

NHO and Abelia have developed an electronic checklist providing advice and tips fo... Les mer

Kontakt

Medlem? Trenger du råd om et konkret problem?