Ny forskrift

Innleie fra bemanningsforetak

I en ny forskrift har Arbeidsdepartementet fastsatt at de fleste av reglene om innleie fra bemanningsforetak også gjelder ved innleie til virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. Forskriften innfører også straffebestemmelser for brudd på taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12b.

Publisert 18.01.13

Den nye forskriften, "Forskrift om innleie fra bemanningsforetak" utfyller de nye reglene i arbeidsmiljøloven om innleie fra bemanningsforetak.

I høringsforslaget var det også foreslått en frist for informasjonsutveksling mellom innleier og bemanningsforetaket. NHO argumenterte for at det burde være opp til avtalepartene selv å regulere dette og at en frist som foreslått ikke burde innføres. NHO ble hørt i sitt innspill og det innføres ikke en frist for informasjonsutveksling mellom innleier og bemanningsforetaket i den nye forskriften.

Forskriften trådte i kraft 11. januar 2013.

Les hele forskriftsteksten her: http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130111-0033.html