Likebehandlingskravet

Er likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" oppfylt når innleid arbeidstaker mottar minstelønn og "utenbystillegg"

Er likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" oppfylt når innleid arbeidstaker mottar minstelønn og "utenbystillegg" som til sammen er likt eller høyere enn hva den innleide ville fått ved direkte ansettelse hos innleier?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Ja, dersom den innleide får tilsvarende eller høyere lønn enn hva vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos innleier når arbeidstaker mottar minstelønn og "utenbystillegg", vil likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" anses oppfylt.

Eksempelvis vil likebehandlingskravet med hensyn til "lønn" være oppfylt hvor en innleid arbeidstaker ville mottatt kr 180 per time ved direkte ansettelse hos innleier i innleieperioden, og den innleide mottar kr 150 per time i minstelønn og kr 30 per time i utenbystillegg (f eks etter allmenngjorte tariffavtaler).