Likebehandlingsprinspippet

Finnes det regler om innleie i NHOs tariffavtaler?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Bestemmelser om innleie finnes i flere av NHOs tariffavtaler og er også presisert/utdypet i tariffoppgjøret 2012.

Sjekk din tariffavtale for nærmere avklaring.