Likebehandlingsprinsippet

For hvilke type vilkår gjelder likebehandlingsprinsippet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Utleid arbeidstaker skal i henhold til § 14-12a i arbeidsmiljøloven likebehandles med hensyn til:

a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager og f) lønn og utgiftsdekning.

I tillegg skal innleid arbeidstaker ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier med mindre objektive grunner tilsier noe annet.