Likebehandlingsprinsippet

Hva innebærer reglene – helt overordnet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Reglene innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier (likebehandlingsprinsippet). Det er også innført en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves, blant annet opplysningsplikt. Reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Reglene innebærer at det innføres nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven § 14-12a-c, samt at det gjøres endringer i enkelte andre bestemmelser.