Likebehandlingsprinsippet

Hva med rett til "fulle sykepenger", "full lønn" ved foreldrepermisjon mv.?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Forholdet til de nevnte ytelser er ikke spesifikt tatt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at dette ikke er vederlag for arbeid og de nevnte ytelser omfattes derfor ikke av likebehandlingsprinsippet.