Likebehandlingsprinsippet

Hva omfattes av lønnsbegrepet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Utgangspunktet er at alt vederlag for arbeid omfattes. Faste vederlag som fastlønn og naturalia omfattes. Videre vil kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg omfattes hvis det foreligger regler, rutiner eller praksis for dette. Det samme gjelder også uregelmessige tillegg som f eks overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv.

Hvilken måte lønnen opptjenes på, er ikke avgjørende, så lenge det er vederlag for arbeid. Prestasjonslønn eller akkordlønn vil også omfattes hvis dette er "gjengs" avlønningsform.

Når det gjelder forholdet til bonus, pensjon, forsikring, sykelønn mv. vises til spørsmål og svar nedenfor.