Likebehandlingsprinsippet

Kan innleid arbeidstaker omfattes av innleiers arbeidstidsordninger?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Innleid arbeidstaker kan inngå i de arbeidstidsordninger som vedkommende kunne vært inntatt i ved en direkte ansettelse hos innleier. Dette forutsetter imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.