Likebehandlingsprinsippet

Når trådte reglene om innleie i kraft?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

De fleste endringene trådte i kraft 1. januar 2013. Reglene om solidaransvar trådte i kraft fra 1. juli 2013.