Likebehandlingsprinsippet

Omfattes bonus av "lønn" i henhold til likebehandlingsprinsippet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av bonusordningen.

Først må det foretas en vurdering av om bonusen kan anses å være vederlag for arbeid.

NHO legger til grunn at generelle selskapsbonuser som gis uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats ikke anses å være vederlag for arbeid.

Når det gjelder bonusordninger som gis avhengig av den enkeltes arbeidsinnsats, vil dette som et utgangspunkt anses som vederlag for arbeid. Det må imidlertid foretas en nærmere vurdering av om ordningen omfattes av likebehandlingsprinsippet. Det avgjørende vil være om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet og lignende.