Likebehandlingsprinsippet

Omfattes forsikring av likebehandlingsprinsippet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Når det gjelder forsikring er ikke dette spesifikt tatt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at forsikring ikke er en del av "lønnsbegrepet" da det ikke anses å være "vederlag for arbeid".