Likebehandlingsprinsippet

Omfattes innleid arbeidstaker av innleiers tillatelser til avvik fra arbeidstidsreglene?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Likebehandlingen vil også gjelde de tillatelser som innleievirksomheten har fått til å avvike arbeidstidsreglene, i de tilfellene disse ville omfattet den innleide dersom han eller hun var direkte ansatt. Dette forutsetter imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.