Likebehandlingsprinsippet

Omfattes innleid arbeidstaker av tariffavtalte arbeidstidsordninger (herunder gjennomsnittsberegning) i innleievirksomheten?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Det følger av forarbeidene til at de tariffavtalevilkår som gjelder hos innleier og som kunne vært gjort gjeldende for den innleide hvis vedkommende var direkte ansatt, også gjelder for den innleide.

At likebehandlingen omfatter både arbeidstidens lenge og plassering, samt varighet og plassering av pauser og hvileperioder, innebærer således at den innleide kan inngå i innleievirksomhetens arbeidstidsordninger som forutsetter for eksempel gjennomsnittsberegning. Dette innebærer altså at den innleide vil omfattes av de tariffavtalte løsninger (både positive og negative) som er fremforhandlet for de direkte ansatte. Forutsetningen for at den innleide omfattes av de tariffavtalte løsninger som gjelder hos innleier, er imidlertid at ikke annet fremgår av avtale mellom bemanningsforetaket og innleier, av tariffavtale eller av avtale mellom den innleide arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

Vilkårene i nevnte avtaler må imidlertid være "minst" like gode som de den innleide arbeidstakeren ville hatt dersom vedkommende var direkte ansatt hos innleier.