Likebehandlingsprinsippet

Omfattes pensjon av likebehandlingsprinsippet?

Publisert 10.04.14

Innleie av arbeidskraft

Det er tydelig presisert i lovforarbeidene at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet.