Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Artikler

NHOs eksperter kan hjelpe din bedrift
Offentlige anskaffelser - 15. september 2013

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelses-eksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

Fakta om offentlige anskaffelser
5. desember 2016

Her finner du en rekke gode kilder og bakgrunnsmateriale som kan være nyttig når du jobber med offentlige anskaffelser.

Publikasjoner

 • Offentlige anskaffelser

  Formålet med dette politikkdokumentet er å fremheve forventninger og krav til offentlig sektor på anskaffelsesområdet.

  10. juli 2014

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar
15. september 2013

NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser. Her ønsker vi å gi våre medlemmer svar på ofte stilte spørsmål innenfor de mest sentrale områdene. Vi oppdaterer listen etter hvert som det kommer inn nye spørsmål.

Nedlasting

Vil du selge til offentlig sektor?

Er du leverandør i det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene. Denne... Les mer

Konkurranse på like vilkår

Handlingsplanen skal virke sammen med NHOs policy og tiltak som er nødvendig for a... Les mer

Det gode innkjøp

NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp. Gjennom gode eksemper ... Les mer

Nyheter

 • Kortere klagetid

  Nå tar det tre måneder å få en klage behandlet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

  23. april 2015
 • KOFA må få mer makt

  Mens høringsfristen for endringer for Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) løper, avdekkes den ene skandalen etter den andre hvor oppdragsgivere tildeler kontrakter uten konkurranse. 

  18. juni 2015
 • KOFA får tennene tilbake

  Nærings- og fiskeridepartementet gir KOFA mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, slik NHO har bedt om.

  15. april 2015
 • - Dårlig signaleffekt

  Å fjerne plikten om skatteattest og HMS-erklæring i offentlige anskaffelser gir en svært dårlig signaleffekt mot arbeidslivskriminalitet, sa Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune, på NHOs Anskaffelseskonferanse.

  21. mai 2015
 • Hjelpepleier fant opp spesiallaken

  - Med NHOs hjelp har jeg fått tilgang til nettverk og kompetanse til stor verdi for min lille gründerbedrift, sier Astrid Skreosen.  

  8. april 2015

Konkurransegrunnlag

Artikler

Brukerveiledning: Over EØS-terskelverdi
6. oktober 2013

Begrenset anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester inneholder to maler (5A og 5B), en mal for kvalifikasjonsgrunnlag (5A) og en mal for konkurransegrunnlag (5B).

Brukerveiledning: Kvalifikasjonsgrunnlag forhandlet konkurranse over EØS-terskelverdi
6. oktober 2013

Konkurranse med forhandlinger over EØS-terskelverdi inneholder 2 maler (7A og 7B), det vil si en mal for kvalifikasjonsgrunnlag (7A) og en mal for konkurransegrunnlag (7B). Malene er tilpasset lov og forskrift om offentlige anskaffelser (lov av 16. juni 1999 nr. 69 og forskrift av 7. april 2006 nr. 402, del I og del III (over EØS-terskelverdi).

Nedlastning

Kontakt

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus og offentlig sektor

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350