Offentlige anskaffelser

NHOs eksperter kan hjelpe din bedrift

Regler om offentlig anskaffelse er komplisert materie. Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs anskaffelses-eksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål.

Publisert 15.09.13

Du kan kontakte NHOs eget team for offentlige anskaffelser på telefon eller e-post fra mandag til fredag kl. 08.00 - kl.16.00.

Klare svar

Spør våre advokater om spørsmål knyttet til:

  • Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser
  • konkrete anbudskonkurranser
  • håndhevelse av regelverket

Vi bestreber oss på å kunne gi deg klare svar. Det forutsettes at svar på spørsmål ikke nødvendiggjør oversendelse av dokumentasjon. Tilbudet gjelder kun medlemsbedrifter av NHO.

Bedre betingelser

NHO jobber også for å sikre leverandørenes rettsstilling i lovverket, slik at de kan gripe fatt i uregelmessigheter og ulovligheter i offentlig sektor.

Kontakt oss

Teamleder:
Arnhild Dordi Gjønnes, NHO/Næringsjus - arnhild.d.gjonnes@nho.no Telefon: 91637077

Medlemmer i teamet:
Andreas Pihlstrøm, NHO/Næringsjus - andreas.pihlstrom@nho.no Telefon: 92818332 

Johan Henrik Bjørge, NHO Service - henrik.bjorge@nhoservice.no
Telefon: 92218182

Torild Engh, EBA - torild.engh@ebanett.no
Telefon: 45510054

Øystein Seljeflot, EBA - oystein.seljeflot@ebanett.no
Telefon: 90537152

Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi - lars.erik.lundgaard@norskteknologi.no
Telefon: 91380840

Lillann Norseng, Abelia- lillann.norseng@abelia.no
Telefon: 90542770

Tore Frellumstad, Abelia - tore.frellumstad@abelia.no
Telefon: 90209053

Gunnar Aalde, Norsk Teknolig - gunnar.aalde@norskteknologi.no
Telefon: 90542770

Frode Sund, NHO Sjøfart - frode.sund@nhosjorfart.no
Telefon: 48998342

Bente W. Løveid, Byggmesterforbundet - bl@byggmesterforbundet.no
Telefon: 95180797