Kofa støtter NHO

Georg Rieber-Mohn, leder for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), støtter NHO i at ansvaret for å straffe brudd på anbudsreglene må tilbake til nemnda.

Publisert 05.02.14

Offentlige anskaffelser

Aftenposten skrev sist uke at klagene forsvant over natten etter at Kofa ikke lenger skal ha myndigheten til å bøtelegge offentlige etater for brudd på anbudsreglene.  Dette ansvaret er nå overført til domstolene.  

- Kofa hadde en enkel og rimelig behandlingsmåte, og partene risikerte ikke så mye økonomisk ved å bringe saken inn for nemnda. Vi advarte om at det ville bli en langdryg og kostbar affære å ta sakene inn for domstolen, sier nemndleder Rieber-Mohn til Aftenposten. Han legger til at antallet klager trolig også er redusert fordi man nå må ha en rettslig interesse i saken for å ta saker til domstolene, mens alle hadde mulighet til å klage saker inn for Kofa.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350