Nytt om offentlige anskaffelser

Vi gir deg en oppdatering på siste nytt om offentlige anskaffelser

Publisert 07.03.16

Offentlige anskaffelser

Oppdatert: 24. oktober 2016

Forsinket utredning om ideelle
Mandatet til utredningen som skal se nærmere på handlingsrommet for å reservere kontrakter for ideelle aktører, er så omfattende at arbeidet ikke blir klart innen 2016 er omme.
(24.10.2016)
Les mer på anbud365.no

Første Best Value Procurement–anskaffelse
Om en uke fra i dag går startskuddet for det som skal bli det første store anleggsprosjektet i Norge etter den lovende Best Value Procurement (BVP)–metoden.
(24.10.2016)
Les mer på anbud365.no

Ikke flertall for «gevinsttak» i dag, men …
Det som betales til private leverandører av helse- og sosialtjenester, skal i størst mulig grad skal gå til produksjon av faktisk velferd. På det punktet er det enighet i Stortinget. Men det er ikke flertall for å utrede konkrete utbyttebegrensninger, enn si «gevinsttak», slik som det er aktuelt i Sverige. Men med et annet flertall enn dagens på Stortinget, kan en slik utredning komme.
(17.10.2016)
Les mer på anbud365.no

Nytt våpen i kampen mot sosial dumping
Før en leverandør eller en underleverandør kommer i betraktning hos Jernbaneverket, må han gå med på å gi innsyn i sine taushetsbelagte skatte– og avgiftsopplysninger. Det har Skatteetaten nå åpnet for.
(10.10.2016)
Les mer på anbud365.no

«Anleggsboom» krever effektiv kontroll
Det er en høy aktivitet i samferdselsutbyggingen i Norge for tiden, og dermed dukker det opp mange nye aktører. Av den grunn er det nødvendig med effektiv kontroll for å sikre arbeidstakeres rettigheter og konkurranse på like vilkår, ifølge samferdselsstatsråd Ketil Solvik–Olsen.
(03.10.2016)
Les mer på anbud365.no

Nye tiltak mot useriøse er på vei
–Vi mener det fortsatt er for vanskelig å velge bort useriøse leverandører, men nye muligheter er på vei, sier skattedirektør Hans Christian Holte i et eksklusivt intervju med Anbud365.no.
(26.09.2016)
Les mer på anbud365.no

Innkjøpssenteret i tett dialog med markedet
Statens innkjøpssenter vil fortsette arbeidet med å finne de beste løsningene for statlige virksomheter gjennom en god og tett dialog med leverandørmarkedet og ved et godt samarbeid med våre brukere. Det sier Sverre Svensen, konstituert direktør i Statens innkjøpssenter.
(26.09.2016)
Les mer på anskaffelser.no

Ønsker proffere kjøp av ferjetjenester
Det er i dag 11 innkjøpere av ferjetjenester i Norge. For Statens vegvesen er det tydelig at det er betydelige gevinster å hente ved standardisering og bedre koordinering av kjøp av tjenestene i tillegg til oppfølging av kontrakter på riks- og fylkesferjesamband. 
(19.09.2016)
Les mer på anbud365.no

Støtte til kjøp av mer energieffektiv transport
Innkjøpsmakten til fylkeskommuner og kommuner skal bidra til mer energieffektive transporttjenester. Enova ønsker å legge til rette for at de i større grad kan fremme teknologiutvikling og miljø gjennom innkjøpene sine. Derfor lanseres et nytt, skreddersydd støtteprogram.
(19.09.2016)
Les mer på anbud365.no