- Gjeninnfør Kofa-gebyret

- Regjeringen bør straks gjeninnføre gebyrordningen Kofa mistet under den forrige regjeringen, sier advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

Advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

Advokat og spesialist på offentlige anskaffelser i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

Publisert 17.09.14

Offentlige anskaffelser

- Nå må regjeringen ta tak. Da de satt i opposisjon, var de tydelige på at det var et feilgrep av den rødgrønne regjeringen å fjerne gebyrmulighetene til Kofa. Da de kom i posisjon, ble det sagt at dette var én av prioritetene, men så langt har det ikke skjedd stort, sier Gjønnes til Kommunal Rapport.

Store utgifter - uten resultat
Gjønnres viser til en sak der både ESA og Kofa har konkludert med at Lenvik kommune brøt reglene da de lyste ut anbudet på nye Finnsnes ungdomsskole med feil anbudskode. Nå vurderer innklageren Senjahus AS å ta saken videre til retten. Det mener NHO burde vært unødvendig.

- Uansett hva som skjer, vil ikke klager få overta kontrakten. Klager vil også risikere å pådra seg store utgifter uten å få noe igjen for det. Det eneste incitamentet for å klage, blir da at man er villig til å ta et samfunnsansvar som kan koste dyrt. Det er de færreste bedrifter villige til, sier Gjønnes.

- Når det er sagt, er det bra at noen tør å ta en slik sak for retten, sier hun, og påpeker at forskriftsendringen fra juli 2012 er svært uheldig, siden den alvorligste overtredelsen av regelverket for offentlige anskaffelser etter dette ikke får noen konsekvens for lovbryterne.

Forskriftsendringen tar tid
Kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet sier at de utreder ulike måter å styrke håndhevelsen av brudd på anskaffelsesregelverket på.

- Vi ser særlig på tiltak mot ulovlig direkteanskaffelser. Å endre et system for håndhevelse innebærer organisatoriske endringer, så utredningen krever involvering av andre virksomheter, sier han.
Viken ønsker ikke å komme med noe løfte om hvor raskt en forskriftsendring kan komme på plass.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350