NHO i EU-konferanse

NHO-advokat skal representere BusinessEurope i EU-kommisjonens første konferanse om de nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser.

Publisert 17.03.14

Offentlige anskaffelser

De nye EU-direktivene er nettopp vedtatt. Arnhild Dordi Gjønnes skal sitte i panelet hvor sosiale kriterier og miljøkriterier skal diskuteres, sammen med EP-leder for gjennomføringen av regelverket, Marc Tarabella, Heidi Ruehle, EP (De Grønne) og Kathleen Walker-Shaw, LO.

Gjønnes vil understreke at regelverket opprinnelig ble introdusert for å sikre best "value for money", at skattebetalernes penger blir fornuft brukt og at leverandørene konkurrerer på like vilkår.

- Det er viktig å ta hensyn til sosiale kriterier og miljøkriterier, men dette er ikke hovedhensikten med regelverket.

- Det er positivt at lovgiverne har fokusert på at oppdragsgivere ikke bare skal ta hensyn til laveste pris,  men sikre at man får best mulig kvalitet for pengene. Dette er likevel opp til oppdragsgiver å bestemme, men her trenger man et kulturskifte. 

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

arnhild.dordi.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350