- Dårlig signaleffekt

Å fjerne plikten om skatteattest og HMS-erklæring i offentlige anskaffelser gir en svært dårlig signaleffekt mot arbeidslivskriminalitet, sa Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune, på NHOs Anskaffelseskonferanse.

Oslo kommune og BNL er helt enige om at det må sterk lut til for å hindre at kriminelle aktører kommer på banen. 

Publisert 21.05.15

Offentlige anskaffelser

NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsket velkommen til NHOs Anskaffelseskonferanse 2015, i et stappfullt Næringslivets Hus, med mer enn 300 deltakere. Konferansens tema var anskaffelsesregler som strategisk verktøy i moderniseringsarbeidet, med vekt på regelverk, seriøsitet og innovasjon.

Formalfeil

Statssekretær Lars Jacob Hiim kunne fortelle at reglene som bidrar til avvisning av leverandører på grunn av formalfeil vil bli endret. Dette er i tråd med Forenklingsutvalgets forslag og NHOs syn. Han understreket at forenkling av regelverket er en prioritert oppgave og at målet er å lette byrder samtidig med at vi får et forståelig regelverk.

Gunnar Wessel Thomassen, PWC, gjorde rede for en rapport som er utarbeidet for NHO, om konsekvenser ved endringen av prosedyrereglene for de særnorske anskaffelsene. Innføring av tilbudskonkurranse vil medføre en årlig samfunnsmessig merkostnad på hhv minimum 17% og 27% for oppdragsgivere og tilbydere.

Arbeidslivskrim

Å fjerne plikten om skatteattest og HMS-erklæring derimot, gir en svært dårlig signaleffekt mot arbeidslivskriminalitet. Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune og Jon Sandnes, adm. direktør i BNL var helt enige om at det må sterk lut til for å hindre at kriminelle aktører kommer på banen.

Andre Hoddevik fra Difi kunne fortelle at den nye egenerklæringsskjemaet som utarbeides av EU som en forordning, vil bidra til at oppdragsgivere får mere inngående informasjon om attester, da det kan bes om en samtykkeerklæring.

Innovasjonsløftet

Paul Chaffey innledet Innovasjonsløftet, hvor han snakket om anskaffelser som et viktig strategisk verktøy i moderniserings- og innovasjonsarbeidet. Smartere innkjøp ved hjelp av dialog i forkant av en anskaffelse var budskapet fra både Aud Kvalbein, byråd for eldre i Oslo kommune og Flemming Hagerstrøm i Hospital IT.

Christina Tvarnø, professor ved Handelshøyskolen i København, avsluttet med å fortelle om innovativt partnerskap som gir nye muligheter ved innovasjon. Hun var like klar på at ved alminnelige anskaffelser, vil anbudsregler fylle det naturlige behov, da det i Danmark har vist at forhandlinger i offentlige anskaffelser blir svært dyrt.

- Kanskje noe å tenke på i forbindelse med gjennomføring av nytt særnorsk regelverk. Hvordan kan regjeringen overse de danske erfaringene, spør avdelingsdirektør i  NHO, Ingebjørg Harto.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350