Masteroppgave - tidligere stipendmottakere

NHOs fond for offentlige anskaffelser deler ut stipend til masterstudenter som skriver om offentlige anskaffelser.

Publisert 29.12.14

Her finner du master-oppgaver som har mottatt støtte fra fondet:

Tania M. Enkerud: Tjenestekonsesjonskontrakter. Grensen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter. 

Karoline Gjønnes Johansen: Nytt anskaffelsesdirektiv - en sosial gavepakke? Oppgaven tar for seg muligheten til å stille krav om sosiale hensyn i en anskaffelseskonkurranse med hjemmel i direktiv 2014/24/EU, sammenlignet med dagens regler i direktiv 2004/18/EF

Martine Guntveit: Gjennomføringen av forhandlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter etter anskaffelsesforskriften §§ 11-8 og 20-21

Kristoffer Niemi-Olsen: Rapport om ulovlige offentlige anskaffelser

Johan Asphjell Bjørnaas, Harald Schmidt-Horix: Barriers to public procurement for innovation

Vidar Bakkeli: Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess

Gjermund Aasbrenn: Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter?

Eirik Rise: Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens §14-3a) og §14-4a)

Jonas Isaksen Dilba: Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Christine Fleischer: Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi

Hanne Birkelund: In-House Precurement 

Knut Johan Hosøy: Avslutning av en anbudskonkurranse uten tildeling av kontrakt

Christian Bergquist: On contractual effects of procurement violations under the amended Dir. 89/665/EEC. On forthcoming law reform as a result of Direcitive 07/66/EC

Anne Helen Eide: Forbehold mot oppdragsgivers kontraktsvilkår ved anbudskonkurranse

Hanne Thomassen: Kan kompetanse og erfaring brukes som tildelingskriterier?

Jørgen Jahr-Hopperstad: Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser

Dan Femoen: Strafferettslig korrupsjon. Med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven §276a

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077