Hvilke kvalifikasjonskrav kan oppdragsgiver stille til en leverandør?

Publisert 02.10.13

En offentlig oppdragsgiver må forsikre seg om at leverandøren er egnet til å oppfylle kontraktsforpliktelsene. Kvalifikasjonskravenes formål er å sikre dette.

Minimumskravet er at leverandørene skal fremlegge skatteattest og HMS-erklæring. Ut over dette har oppdragsgiver en betydelig skjønnsfrihet med hensyn til hvor strenge kvalifikasjonskrav som stilles. En viktig begrensning i foa § 17-4 er at kvalifikasjonskravene skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres, og omfanget av dokumentasjonen skal stå i forhold til kontrakten.