Hvor lang kan en kontraktperiode være?

Publisert 02.10.13

Regelverket innholder ingen uttrykkelig regel for hvor lang en kontrakts løpetid kan være. Kravene til god forretningsskikk og konkurranse setter imidlertid begrensinger på kontraktsperiodens lengde. En ”tommelfinger-regel” er at oppdraggiver må ta hensyn til følgende momeneter: 1) konkurransemessige forhold 2)størrelsen på investeringen som leverandøren må foreta 3) hva som er mulig ut fra målsettingen om best mulige anskaffelser og 4) kostnadene ved å avholde en konkurranse.

Imidlertid gjelder det en særregel for rammeavtaler på at disse kan være av maksimalt 4 års varighet, jf foa 6-1 nr 4.