Innsyn

Fra hvilket tidspunkt er det mulig å få innsyn i en konkurranse avholdt etter reglene for offentlige anskaffelser?

Publisert 02.10.13

Etter offentlighetsloven (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova LOV 2006-05-19 nr 19) er tilbudene i en konkurranse etter anskaffelsesregelverket offentlig fra tidspunktet for oppdragsgivers tildelingsbeslutning.