Miljøkrav

I en konkurranse om husholdningsartikler til et sykehjem stilte oppdragsgiveren også krav til transporten av varene til oppgitte adresser. Det gjaldt miljøkrav, så som maksimalt utslipp og støy. Er det lov?

Publisert 02.10.13

Oppdragsgiver har anledning til å stille krav til for eksempel miljø i forbindelse med anskaffelse av varer, tjenester og bygg og anlegg. Forutsetningen er imidlertid at miljøkravet er knyttet til ”kontraktens gjenstand” – eller sagt på en annen måte – at det er en naturlig og rimelig sammenheng mellom miljøkravet og det kontrakten egentlig dreier seg om.

Vurderingen vil måtte bli konkret fra sak til sak. I denne saken synes kravet om maksimale utslipp og støy i forbindelse med transport å være for avledet fra husholdningsartiklene. Det innebærer at oppdragsgiver har stilt et ulovlig krav.