Opsjoner

Har en leverandør krav på å få gjennomført en opsjon som ligger inne i kontrakten?

Publisert 15.09.13

Nei.
Oppdragsgiver har et skjønn til å bestemme om opsjonen skal utløses.

Det må legges til grunn at oppdragsgiver ikke har plikt til å utløse en opsjon etter anskaffelsesregelverket. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i sak 2006/148 lagt til grunn at utløsning/ikke-utløsning av opsjon faller utenfor anskaffelsesreglenes virkeområde, og saken ble derfor ikke behandlet av KOFA. Saken gjaldt forsyningsforskriften, men resultatet ville antakelig vært det samme etter det klassiske anskaffelsesregelverket.