Tilbudsfristens lengde

Hva er ”tilstrekkelig tid” for innlevering av tilbud når anskaffelsen er under EØS-terskelverdi?

Publisert 15.09.13

Konkurransen gjelder utskifting av ventilasjonsanlegg i en svømmehall. Tilbudsfristen er satt til 18 dager. Dette mener vi er for kort.

Svar:
Om frist for innlevering av tilbud heter det følgende i forskriftens § 10-1:
« Frist for [ ... ] innlevering av tilbud skal fastsettes slik at leverandørene får tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta nødvendige undersøkelser og beregninger « .

KOFA har i en rekke avgjørelser uttalt at hvorvidt tilbudsfristen tilfredsstiller forskriftens krav må avgjøres ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ved vurderingen vil blant annet ytelsens art, størrelse og kompleksitet og hvor omfattende tilbud som skal leveres, være forhold som har betydning. Se KOFA 2003/109, KOFA 2005/197, KOFA 2007/13 og KOFA 2008/48.