Offentlige anskaffelser

Vedståelsesfrist

Kan en oppdragsgiver tildele kontrakten etter vedståelsesfristens utløp?

Publisert 15.09.13

Nei.
Oppdragsgiver har ikke adgang til å tildele kontrakter etter at vedståelsesfristen er løpt ut. Hvis vedståelsesfristen løper ut skal konkurransen avlyses for så å lyses ut på nytt. Dersom det er aktuelt å forlenge fristen plikter oppdragsgiver å gjøre det innenfor fristens utløp og likebehandle samtlige leverandører. Da må kontrakten tildeles innefor den forlengede vedståelsesfristen.