Offentlige anskaffelser

Vekting: Er det tillatt å vekte tildelingskriteriet "kvalitet" høyere enn "pris"?

Er det tillatt å vekte tildelingskriteriet "kvalitet" høyere enn "pris"?

Publisert 15.09.13

Ja.
Tildelingskriteriene skal fremgå av konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, og det skal oppgis hvilken vekt de ulike kriteriene har når anskaffelsen er omfattet av forskriftens del III. For anskaffelser som reguleres av del II i forskriften, kan oppdragsgiver oppgi kriteriene i prioritert rekkefølge.