Konkurransegrunnlag forhandlet konkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (ett trinn)

Mal 6