Mer innovasjon i innkjøp

NHO ønsker mer innovative offentlige innkjøp. Til det kreves bestillerkompetanse, risikovilje og god ledelse, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund snakket om innovative offentlige innkjøp, på BEST-konferansen 2014.

Publisert 13.02.14

Offentlige anskaffelser

Om bare fem prosent av pengene det offentlige kjøper varer og tjenester for årlig ble øremerket innovasjon, ville det utgjøre betydelig mer enn det Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA bruker til sammen på innovasjonsprosjekter.

Med årlige offentlige innkjøp for rundt 400 milliarder kroner, blir det cirka 20 milliarder kroner til innovasjon hvert år. Til sammenligning bidrar de tre nevnte aktørene med omkring 12 milliarder kroner til innovative prosjekter, programmer og aktiviteter i 2012.

Et slikt tankeeksperiment mener Skogen Lund illustrerer godt hvor mye penger det er snakk om dersom det offentlige virkelig satset på innovative offentlige innkjøp. Hun innledet på BEST-Konferansen 2014 torsdag. Temaet på konferansen er hva skal til for å lykkes, og hvordan kan vi utvikle Osloregionen til en kraftfull arena for regionalt og internasjonalt næringsliv.

- Kompetanse, risikovilje og ledelse. Dette er tre områder der det er mulig å ta grep, dersom vi ønsker en mer innovasjonsfremmende offentlig sektor.

Innovative innkjøp betyr at det offentlige etterspør nye, fremtidsrettede løsninger som leverandøren må utvikle, eventuelt sammen med den offentlige oppdragsgiveren.