Nyhetsarkiv

 1. KOFA må få mer makt

  18. juni 2015 | Offentlige anskaffelser

  Mens høringsfristen for endringer for Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) løper, avdekkes den ene skandalen etter den andre hvor oppdragsgivere tildeler kontrakter uten konkurranse. 

 2. - Dårlig signaleffekt

  21. mai 2015 | Offentlige anskaffelser, Offentlige anskaffelser

  Å fjerne plikten om skatteattest og HMS-erklæring i offentlige anskaffelser gir en svært dårlig signaleffekt mot arbeidslivskriminalitet, sa Eirik Lae Solberg, finansbyråd i Oslo kommune, på NHOs Anskaffelseskonferanse.

 3. Kortere klagetid

  23. april 2015 | Offentlige anskaffelser

  Nå tar det tre måneder å få en klage behandlet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

 4. KOFA får tennene tilbake

  15. april 2015 | Næringsjus, Offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet gir KOFA mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, slik NHO har bedt om.

 5. Hjelpepleier fant opp spesiallaken

  8. april 2015 | Helse og velferd, Offentlige anskaffelser

  - Med NHOs hjelp har jeg fått tilgang til nettverk og kompetanse til stor verdi for min lille gründerbedrift, sier Astrid Skreosen.  

 6. Enkelhet og forutsigbarhet

  1. april 2015, OFFENTLIGE INNKJØP | Offentlige anskaffelser

  - NHO ønsker et enkelt og forutsigbart regelverk for offentlige innkjøp. Det har vi til felles med Bjørn Petter Ulvær i Implement Consulting Group Norway, som skriver om dette i Finansavisen 25. mars, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

 7. Hvordan vinne offentlige anbudskonkurranser

  16. februar 2015 | Offentlige anskaffelser

  Takket være godt samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har NHO fått gjennomslag for en egen næringslivsportal for offentlige anskaffelser.

 8. Lærling-seier for NHO

  30. januar 2015 | Offentlige anskaffelser

  NHO får fullt gjennomslag for ny regel om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

 9. Innovative brøytebiler

  21. januar 2015 | Offentlige anskaffelser

  Avinor satser på innovative anskaffelser. Førerløse brøytebiler kan bli ny norsk eksportvare.

 10. Må ha lærlinger på offentlige oppdrag

  13. januar 2015 | Arbeidslivspolitikk, Kompetanse og utdanning, Offentlige anskaffelser, SMB

  Regjeringen vil innføre lærlingklausuler i offentlige anbud. – Dette er veldig positivt, og noe vi har etterspurt lenge, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

 11. Her er hver femte ansatt lærling

  15. desember 2014 | Kompetanse og utdanning, Offentlige anskaffelser

  En systematisk og målbevisst satsing på lærlinger gir kvalitet til bedrift og bransje. Slik tenker frisørkjeden PåHåret, der om lag hver femte medarbeider er på lærekontrakt.

 12. Småbedrift løste den offentlige anbudskoden

  24. november 2014 | Offentlige anskaffelser

  En liten bedrift på Flisa - Klubben AS - kaprer kontrakt på kontrakt med det offentlige. Slik har det ikke alltid vært, men så forsto de hva de gjorde feil. Da begynte de å vinne. Her er deres «sju gode vinnerråd».

 13. Enklere regler, bedre anskaffelser

  30. oktober 2014 | Offentlige anskaffelser, Offentlige anskaffelser

  NHO arbeider for forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser, både på nasjonalt og europeisk nivå. Les NHOs høringssvar: NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser.

 1. 1
 2. 2
>