Nyhetsarkiv

 1. Frostating ser bort fra EFTA-dom

  9. mars 2018 | Offentlige anskaffelser

  Frostating lagmannsrett talte EFTA-domstolen midt imot om offentlige anskaffelser. Det er nå blitt et brennhett juridisk tema.

 2. Lettere for små bedrifter å slippe til

  15. januar 2018 | Offentlige anskaffelser

  Den nye regjeringens politiske plattform gjør det lettere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlig oppdrag på hele 500 milliarder kroner. Det sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

 3. KOFA må få mer makt

  18. juni 2015 | Offentlige anskaffelser

  Mens høringsfristen for endringer for Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) løper, avdekkes den ene skandalen etter den andre hvor oppdragsgivere tildeler kontrakter uten konkurranse. 

 4. KOFA får tennene tilbake

  15. april 2015 | Næringsjus, Offentlige anskaffelser

  Nærings- og fiskeridepartementet gir KOFA mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, slik NHO har bedt om.

 5. Hjelpepleier fant opp spesiallaken

  8. april 2015 | Helse og velferd, Offentlige anskaffelser

  - Med NHOs hjelp har jeg fått tilgang til nettverk og kompetanse til stor verdi for min lille gründerbedrift, sier Astrid Skreosen.  

 6. Lærling-seier for NHO

  30. januar 2015 | Offentlige anskaffelser

  NHO får fullt gjennomslag for ny regel om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

 7. Skivebom

  10. september 2014, ENKLERE REGLER | Offentlige anskaffelser, Offentlige anskaffelser

  Påstanden om at NHO ikke ønsker enklere regler for offentlige anskaffelser er en skivebom, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 8. NHO pådriver for forenkling

  3. september 2014 | Forenkling, Offentlige anskaffelser, SMB

  NHO har vært en pådriver for forenkling generelt – og i reglene for offentlige innkjøp spesielt, slår NHO-direktør Petter Haas Brubakk fast.

 9. Skivebom fra næringsministeren

  2. september 2014 | Forenkling, Offentlige anskaffelser, SMB

  Næringsministerens påstand om at NHO er mot forenklinger i anskaffelsesregelverket er skivebom, mener NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

 10. Forenkling eller forkorting?

  2. september 2014, KRONIKK | Offentlige anskaffelser

  Næringslivet har lenge etterspurt et enklere regelverk for offentlige anskaffelser, men ønsker ikke en «forenkling» som går på bekostning av seriøse bedrifter og et velfungerende marked.

 11. Krever økt bruk av lærlinger

  11. juli 2014 | Kompetanse og utdanning, Offentlige anskaffelser, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

  NHO krever økt bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter.

 12. Få kommuner krever lærlinger

  11. juli 2014 | Offentlige anskaffelser

  Bare én av tre kommuner stiller krav om lærlinger ved inngåelse av offentlige kontrakter innen bygg og anlegg. Samtidig mener alle kommunene at slike krav bør stilles.

 13. Næringsvennlige forenklinger

  10. juni 2014 | Offentlige anskaffelser

  Forbedring, fornying og forenkling var NHO-sjef Kristin Skogen Lunds stikkord for offentlige innkjøp, da hun tirsdag åpnet NHOs Anskaffelseskonferanse 2014.

 1. 1
 2. 2
>