Brukerveiledning: Anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi

Begrenset anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester inneholder to maler (4A og 4B), en mal for kvalifikasjonsgrunnlag (4A) og en mal for konkurransegrunnlag (4B).

Publisert 02.10.13

Offentlige anskaffelser

Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (to trinn) (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester).

Malene er tilpasset lov og forskrift om offentlige anskaffelser (lov av 16. juni 1999 nr. 69 og forskrift av 7. april 2006 nr. 402, del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester). Formålet med malene er dels å lage enkle tilgjengelige konkurransegrunnlag som gjør det enkelt for oppdragsgiver å lyse ut oppdrag, dels å gjøre det enklere for leverandører å delta i en konkurranse. Konkurranse etter forskriftens del II, skal kunngjøres på DOFFIN (den norske offisielle databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser).

 Malene retter seg både til oppdragsgivere og leverandører, og er ment som en veiledning for begge parter. Oppdragsgiver oppfordres til å gå nøye gjennom konkurransegrunnlaget slik at det dekker behovet som anskaffelsen skal fylle. De punkter som krever endring/egen informasjon er markert med <tekst>, men det kan også være flere andre steder som må endres for å tilpasse dokumentet til oppdragsgivers bestemte behov.

 Leverandører oppfordres spesielt til å være oppmerksom på konkurransegrunnlagets krav til leverandøren. Videre bør leverandører gjøre seg kjent med forhold som kan medføre avvisning av leverandør(kvalifikasjonskravene) eller av tilbudet (tildelingskriterier). Leverandøren opplever stadig å bli avvist på grunn av mangler ved tilbudet. Dette er uheldig både for deg som leverandør som kan gå glipp av en kontrakt, og for oppdragsgiver som kan gå glipp av et godt tilbud.

Nedlasting

Begrenset anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi

Her finner du en mal for kvalifikasjonsgrunnlag

Begrenset anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester

Her kan du laste ned en mal for konkurransegrunnlag