Brukerveiledning: Kvalifikasjonsgrunnlag forhandlet konkurranse over EØS-terskelverdi

Konkurranse med forhandlinger over EØS-terskelverdi inneholder 2 maler (7A og 7B), det vil si en mal for kvalifikasjonsgrunnlag (7A) og en mal for konkurransegrunnlag (7B). Malene er tilpasset lov og forskrift om offentlige anskaffelser (lov av 16. juni 1999 nr. 69 og forskrift av 7. april 2006 nr. 402, del I og del III (over EØS-terskelverdi).

Publisert 06.10.13

Offentlige anskaffelser

Konkurranse med forhandlinger etter forskriftens del I og del III (to trinn) (over EØS-terskelverdi).

Malene er tilpasset lov og forskrift om offentlige anskaffelser (lov av 16. juni 1999 nr. 69 og forskrift av 7. april 2006 nr. 402, del I og del III (over EØS-terskelverdi). Formålet med malene er dels å lage enkle tilgjengelige konkurransegrunnlag som gjør det enkelt for oppdragsgiver å lyse ut oppdrag, dels å gjøre det enklere for leverandører å delta i en konkurranse. Konkurranse etter forskriftens del III, skal kunngjøres på DOFFIN (den norske offisielle databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser).

 Malene retter seg både til oppdragsgivere og leverandører, og er ment som en veiledning for begge parter. Oppdragsgiver oppfordres til å gå nøye gjennom konkurransegrunnlaget slik at det dekker behovet som anskaffelsen skal fylle. De punkter som krever endring/egen informasjon er markert med <tekst>, men det kan også være flere andre steder som må endres for å tilpasse dokumentet til oppdragsgivers bestemte behov.

 Leverandører oppfordres spesielt til å være oppmerksom på konkurransegrunnlagets krav til leverandøren. Videre bør leverandører gjøre seg kjent med forhold som kan medføre avvisning av leverandør(kvalifikasjonskravene) eller av tilbudet (tildelingskriterier). Leverandøren opplever stadig å bli avvist på grunn av mangler ved tilbudet. Dette er uheldig både for deg som leverandør som kan gå glipp av en kontrakt, og for oppdragsgiver som kan gå glipp av et godt tilbud.

 Hvis du har mottatt denne malen via omveier, sjekk for nyere versjon på anskaffelser.no som erstatter malene som har vært lagt ut på NHOs hjemmeside. 

DIFI ønsker å videreutvikle og forbedre denne malen. Har du forslag til forbedringer, så ta kontakt. For kontaktinformasjon, se www.anskaffelser.no

Nedlasting

Kvalifikasjonsgrunnlag forhandlet konkurranse over EØS-terskelverdi

Konkurransegrunnlag forhandlet konkurranse over EØS-terskelverdi