Kvalifikasjonsgrunnlag forhandlet konkurranse over EØS-terskelverdi