Offentlige innkjøp under NOK 500.000 eks. mva.

Mal for konkurransegrunnlag ved offentlige anskaffelser.