Forsiktighetskultur rammer innovasjon

En offentlig forsiktighetskultur rammer innovasjonen i de offentlige innkjøpene på 400 milliarder kroner: - Mer vekt på innovasjon gir en vinn-vinn-situasjon for alle og vil øke verdiskapingen i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 22.04.14

Offentlige anskaffelser, Offentlig sektor og næringslivet

Offentlig sektor legger mindre til rette for innovasjon i innkjøp i forhold til privat sektor. Det skyldes særtrekk ved offentlig sektor som øker risikoaversjonen. De sliter med en forsiktighetskultur. I denne kulturen dyrker man nedsiderisikoen og legger for lite vekt på de potensielle gevinstene. Det går fram av en rapport fra Menon som Akademikerne og NHO har lagt fram. 

- Hvis bare tre prosent av de offentlige innkjøpsmilliardene ble utnyttet til satsing på innovasjon ville disse 12 milliardene tilsvare de samlede bevilgningene til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Hvis vi gjør de riktig tingene vil produktivitetsgevinsten etter hvert kunne komme opp i flere titalls milliarder kroner. Vi venter oss  økt eksportverdi fordi vi utvikler nye produkter og tjenester og også flere positive klima- og miljømessige effekter som følge av ny teknologi, sier Skogen Lund.

Klima og miljø er også vinnere av mer innovasjon. Norge får verdens første batteriferge som skal krysse Sognefjorden fra januar 2015. Fergen er et resultat av en konkurranse utlyst av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet i 2010. Strekningen Oppedal-Lavik over Sognefjorden ble lagt ut på anbud, og både pris og miljøløsning skulle bestemme hvem som vant anbudet.

I offentlig sektor mangler man verktøy for å håndtere denne risikoaversjonen. Dette i motsetning til privat sektor hvor denne utfordringen er møtt med omfattende virkemidler.  Innovasjon gir oss høyere velstand gjennom høyere produktivitet og økonomisk vekst. Men norsk næringsliv har ifølge Statistisk sentralbyrå en relativt lavere innovasjonsaktivitet enn snittet av EU-land.

- Et system hvor offentlig innkjøp gjøres etter rigide regler og med for stor frykt for feil bremser det samlede utbyttet av kjempebeløpene til innkjøp. Det er selvsagt ingen i offentlig sektor som sier de er imot innovasjon. Men det er iboende hindre i strukturen for innkjøpene, som kontrollregimene. I privat sektor eier du gevinsten i større grad. Vi erkjenner at det muligens i en kortere periode har en økt kostnad, men jeg er sikker på at alle vinner på sikt, sier Skogen Lund til Dagens Næringsliv.