Gi innspill til anskaffelsesregler

Nye anskaffelsesdirektiver er sendt på høring. NHO tar gjerne mot bedrifters innspill.

NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes tar gjerne imot innspill i høringen om offentlige anskaffelser.

Publisert 18.03.15

Offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt de nye anskaffelsesdirektivene på høring med høringsfrist 17. juni. Høringen gjelder forslag om endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføringen av tre nye anskaffelsesdirektiv ( offentlige anskaffelser, innkjøpsregler i forsyningssektorene og konsesjonskontrakter). Gjennomføringsfristen i EU er 18. april 2016.

De tre nye direktivene inneholder detaljerte prosedyreregler for offentlige anskaffelser som etterlater et begrenset handlingsrom for nasjonale myndigheter. Høringsnotatet inneholder derfor kun en summarisk omtale av bestemmelser som må gjennomføres uten nasjonalt handlingsrom utover mindre justreinger.

Temaer av interesse

Departementet har konsentrert seg om problemstillinger der norske myndigheter har et nasjonalt høringsrom og ber primært høringsinstansenes innspill på disse spørsmål.

Temaer av interesse for næringslivet er samfunnsansvar, egenregi, valg av anskaffelsesprosedyrer, kravspesifikasjoner, merkeordninger, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, beregning av livssykluskostnader, oppdeling av kontrakter, bruk av underleverandører, krav om bruk av elektronisk kommunikasjon, kunngjøring av konkurranse ved hjelp av forhåndskunngjøring, avvisningsregler, rammeavtaler, innovasjonspartnerskap, dynamiske innkjøpsordninger, endringer i kontrakt, oppsigelse av kontrakt i sarskilte tilfeller og egenregibestemmelser.

NHO vil gjennom en høringsuttalelse gi våre innspill til departementet. Innspillene vil bli utarbeidet i Team offentlige anskaffelser, som er et bredt sammensatt Team med kunnskap om offentlige anskaffelser fra hele NHO-familien. Vi tar også imot innspill fra våre bedrifter, som kan sendes til arnhild.d.gjonnes@nho.no

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350