KOFA får tennene tilbake

Nærings- og fiskeridepartementet gir KOFA mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, slik NHO har bedt om.

NHO er fornøyd med at regjeringen foreslår styrket håndhevelse av anskaffelsesregelverket. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 15.04.15

Offentlige anskaffelser, Næringsjus

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal ved ulovlige direkteanskaffelser kunne gå til søksmål mot den offentlige oppdragsgiveren eller ilegge overtredelsesgebyr som ikke kan påklages.

NHO jubler

I 2010 gikk Håndhevelsesutvalget, mot NHOs mindretallsrepresentant, inn for å overlate overtredelsesgebyret til domstolen. NHO mente at ingen ville gå til domstolen med slike klager. Det ble også realiteten.

- NHO jubler helhjertet. Forslaget er en ordentlig styrking og effektivisering av håndhevelsen, sier Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

- At det samtidig foreslås at klagegebyret tilbakebetales ved medhold i rådgivende saker, vil styrke rettssikkerheten på området.

Diplom på veggen

- Selv om gebyret i seg selv ikke er stort, har mange bedrifter droppet å klage til KOFA for å betale 8000 kr for en diplom på veggen dersom de fikk medhold i klagen. Ingen incitamenter overhodet, sier Gjønnes.

KOFA er et klageorgan med rådgivende myndighet: - Skal KOFA ha tiltro i fremtiden, må de sikres kompetanse saker for å opprettholde gode medarbeidere. NHO vil jobbe på for at KOFA skal bli et klageorgan med bindende avgjørelser også utenom ulovlige direkteanskaffelser.

Forslaget fra departementet er på høring med høringsfrist 14. august 2015. NHO tar imot reaksjoner fra medlemmene.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077