Kortere klagetid

Nå tar det tre måneder å få en klage behandlet i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kortere klagetid er nødvendig for at KOFA skal oppfattes som det effektive tvisteløsningsalternativet det er ment å være, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Publisert 23.04.15

Offentlige anskaffelser

NHO har i lengre tid vært kritisk til at saksbehandlingen i KOFA har vært alt for lang. Dette har resultert i færre klager fra NHO-medlemmer til KOFA.

- Nå er det ikke noe poeng i seg selv å klage til KOFA, men har man en reell sak, så er KOFA et effektivt og billig tvisteløsningsorgan. Særlig også dersom Nærings- og fiskeridepartementets forslag til nye regler hvor den vinnende part får tilbakebetalt gebyret for å klage, blir vedtatt. Dette støtter i alle fall NHO, sier Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

I går kom KOFA med gladnyheten om at saksbehandlingstiden er gått ned til tre måneder for nye saker. Prioriterte saker, der oppdragsgiver avventer kontraktsinngåelse, skal fremdeles behandles innen to måneder.

- Dette er nødvendig for at KOFA skal oppfattes som det effektive tvisteløsningsalternativet det er ment å være, sier Gjønnes.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350