Krever økt bruk av lærlinger

NHO krever økt bruk av lærlinger ved oppfyllelse av offentlige kontrakter.

Illustrasjonsfoto © ScanStockPhoto

Publisert 11.07.14

Offentlige anskaffelser

På bakgrunn av en rekke henvendelser både fra innkjøpere og næringsliv, har NHO utarbeidet forslag til en ny lærlingeklausul, som  retter seg mot alle bedrifter uavhengig av nasjonalitet.

Samtidig foreslår NHO at det ikke er nok å være "tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning", men at bedriftene for å oppfylle kravet om bruk av  lærlinger, må ha lærling på det konkrete prosjektet eller kontrakten.

Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse

- NHO er blitt inspirert av EUs nye forslag til direktiv for offentlige anskaffelser. I dette direktivet åpnes det for å kreve vilkår om bruk av lærlinger på den konkrete anskaffelsen, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk.

I samarbeid med Oslo kommune og NHOs landsforeninger er det utarbeidet et forslag til statsråd Monica Mæland om en ny regel om lærlingeklausul.

Ikke forskjellsbehandling

For å være i tråd med EØS-retten forutsetter en slik bestemmelse at vilkåret som stilles er proporsjonalt. Det betyr at kravet til leverandøren som har fått kontrakten skal være rimelig i forhold til den utlyste oppgaven.

- Det betyr at man ikke kan forplikte leverandøren lengre enn kontraktens løpetid og antall lærlinger som kreves ansatt vil avhenge av oppdragets størrelse og art. Videre er det et krav om at vilkåret ikke må diskriminere eller forskjellsbehandle, noe som betyr at det ikke må stilles krav om norske lærlinger eller lærlinger fra norske skoler. En svensk bedrift kan ta med en svensk lærling, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes som har skrevet forslaget.

Vilkåret må være knyttet til kontraktens utførelse, noe som betyr at de lærlingeplasser som kreves opprettet, skal opprettes i tilknytning til det utlyste arbeid og ikke i tilknytning til andre av virksomhetens oppgaver.

Faglært arbeidskraft

- Vi har behov for kompetent arbeidskraft, og en stor del av den arbeidskraften som etterspørres er arbeidskraft med avlagt fag- eller svenneprøver. For å imøtekomme nåværende og fremtidig behov for faglært arbeidskraft, er det et stort behov for læreplasser i Norge, sier Brubakk.

- Samtidig viser det seg at godkjente lærebedrifter ofte er de mest seriøse. En slik regel som NHO foreslår overfor statsråden, vil være ett av flere gode tiltak rettet mot arbeidslivskriminalitet, sier direktør Brubakk.

I dagens utgave av Dagens Næringsliv beskriver statsråd Mæland forslaget som "interessant" og vil vurdere hvordan de skal ta det videre.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077