Lærling-seier for NHO

NHO får fullt gjennomslag for ny regel om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Illustrasjonsfoto

Publisert 30.01.15

Offentlige anskaffelser

NHO sendte i juli et brev til næringsministeren med en anmodning om å opprettholde, men modernisere lærlingeklausulen. I Forenklingsutvalget argumenterte NHO for at det var viktig å opprettholde lærlingeklausulen, men fikk ikke gjennomslag hos flertallet som gikk i mot.

Nå har regjeringen besluttet at dagens forskriftsbestemmelse skal endres i tråd med NHOs forslag.

Forslaget går ut på at begrensningen til norske leverandører fjernes. I tillegg skal det stilles krav til at lærling(er) deltar i oppfyllelse av kontrakten. Det tas sikte på at endringen trer i kraft fra sommeren.

- Det er nå viktig å utarbeide veileder til en ny regel om bruk av lærlinger. Klausulen må knyttes til størrelse og omfang og sektorer hvor det finnes og er behov for lærlinger, slik at ikke alle kontrakter, særlig de bitte små må oppfylle kravet, sier anskaffelsesekspert Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

- NHO er nå ivrig i å få satt i gang dette arbeidet. Her må alle bransjer, hvor det vil være relevant å stille krav til bruk av lærlinger, være med å bidra til best mulig praksis. Det vil bidra til at både store og små oppdragsgivere skal vite hvordan de skal gå frem for å bruke regelen optimalt. Det vil være viktig at også våre bedrifter vet om og når krav  om lærling blir stilt.

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077