Lettere for små bedrifter å slippe til

Den nye regjeringens politiske plattform gjør det lettere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlig oppdrag på hele 500 milliarder kroner. Det sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes.

Arnhild D. Gjønnes

- Skal vi få et mangfold av bedrifter over hele landet, må man slippe til små og mellomstore bedrifter enten de er grundere, start-up eller etablerte bedrifter, sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes Fotograf: Moment studio

Publisert 15.01.18

Offentlige anskaffelser

Den kommende tre-parti-regjeringen har sendt tydelige signaler om å sette offentlige anskaffelser på dagsorden.  Næringslivet har mange gode forslag for å gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.  500 milliarder er rene honningskrukken.

 

 Men, for at små bedrifter skal kunne delta på markedet, må de finne utlysing av kontraktene. Det gjør de først når anbudene utlyses på Doffin.

Derfor må terskelverdien ned! Vi får en rekke henvendelser fra bedrifter som ikke finner utlysinger som tidligere var en selvfølge.

 Markedsadgang skaper nye jobber.

Rammeavtaler må ikke bare være forbeholdt landsdekkende bedrifter.  Skal vi få et mangfold av bedrifter over hele landet, må man slippe til små og mellomstore bedrifter enten de er grundere, start-up eller etablerte bedrifter. Det har vært en trend i markedet å ikke invitere mindre frittstående hotell til konkurransene og det samme sier gjelder   renholdsbedrifter. Alle må med, sier Gjønnes. Men hvem som vinner kontrakten er det konkurransen som avgjør. Mange mindre bedrifter møter et byråkrati  av maler og kvalifikasjonskrav når de skal levere tilbud. Standardisering av maler, cv, dokumentasjonskrav må være et mål når anskaffelsesprosessen digitaliseres. Poenget må være at bedriftene sannsynliggjør at de har kompetansen som oppdragsgiver er ute etter, slår Arnhild Gjønnes fast.