Møteserie om elektronisk faktura

Staten er pålagt å kreve elektronisk faktura fra alle sine leverandører. Kommunene har samme krav fra 1.januar 2015. I høst vil det være informasjonsmøter flere steder.

Publisert 29.08.14

Offentlige anskaffelser

I vår gjennomførte Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) roadshow om elektronisk faktura i flere byer i Norge. De følger opp dette med roadshow også i høst med nye byer.

DFØ og Difi ønsker å bevisstgjøre leverandører til det offentlige og offentlige ansatte som gjør innkjøp slik at de er i stand til å etterleve disse kravene.

PÅMELDING