Det gode innkjøp

NHO har utarbeidet en veileder for gode offentlige innkjøp. Gjennom gode eksemper vises det til handlingsrommet som regelverket gir.