Konkurranse på like vilkår

Handlingsplanen skal virke sammen med NHOs policy og tiltak som er nødvendig for at det offentlige marked er åpent og tilgjengelig for seriøse virksomheter.

Formålstjenlige tiltak må iverksettes for å skjerme det offentlige markedet mot aktører som systematisk opererer med ulovligheter og oppnår konkurransefordeler på et slikt grunnlag.